Projekt instalacji elektrycznej w łazience

Zaprojektowanie instalacji elektrycznej w łazience wymaga szczególnej uwagi. Jest to pomieszczenie z otwartymi źródłami wody, wilgotne. Instalacja elektryczna powinna być wykonana ze szczególną dbałością, ponieważ chodzi tutaj nie tylko o kwestie wygody, ale i o kwestie bezpieczeństwa. Obecność niezabezpieczonych urządzeń i gniazd zasilających w mokrym terenie może być groźne. Prąd elektryczny i woda stanowią w końcu zabójcze połączenie. Przy projekcie warto dużo wcześniej rozplanować rozmieszczenie poszczególnych urządzeń i stref. Zastanówmy się, gdzie będzie znajdowała się wanna, gdzie prysznic, a gdzie umywalka.W łazience ważniejsze niż w jakimkolwiek innym pomieszczeniu jest usytuowanie instalacji. Wymagania są dość szczegółowe. Powinniśmy wydzielić kilka stref:

Strefa 0 i strefa 1

Stanowią one obrys wanny i prysznica. Zamontowany osprzęt powinien mieć ochronę przed dostępem wody, jak również korzystać z napięcia nie większego niż 12 V. Źródło tego napięcia powinno znajdować się poza tym obszarem. Strefa 1 nie obejmuje strefy 0, ale obejmuje przestrzeń nad wanną, brodzikiem prysznica lub prysznicem. W strefie 1 nie powinny się znajdować urządzenia inne niż ogrzewacze montowane na stałe.

Strefa 2

Strefę tę wyznaczamy płaszczyzną pionową, która przebiega w oddaleniu 60 cm od zewnętrznej płaszczyzny ograniczającej strefę numer 1 oraz poziomą w wysokości 225 centymetrów nad poziomem podłogi. W obszarze tym można zainstalować oświetlenie, ale o drugiej klasie izolacji. Powinno być odporne na działanie wody i odpowiednio zabezpieczone od zachlapania wodą.

Strefa 3

Dopiero w tej strefie mamy możliwość zamontowania urządzeń elektrycznych, gniazdek czy włączników. Gniazdka wygodnie jest umieścić w okolicy pralki oraz umywalki. Powinny być oczywiście zaopatrzone w ochrony brzyzgoszczelne.

W łazience przewody powinny być poprowadzone przejrzyście i przewidywalnie. Trasy powinny prowadzić wyłącznie do urządzeń wykorzystywanych w pomieszczeniu. Najlepiej jest zastosować system bezpuszkowy, który będzie bezpieczny dla użytkowników łazienki.W łazienkach nie należy również stosować:- ochrony przeciwporażeniowej podstawowej realizowanej przez przeszkodę- umieszczać części czynne poza zasięgiem ręki.